Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Prace na parkingu przy ulicy Romanowskiego na ostatniej prostej

Plac budowy odwiedził prezydent Ludomir Handzel, który wraz z radnym Krzysztofem Ziają i dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Adamem Konickim przyglądał się postępom prac. Na tzw. ‘’parkingu pod panoramą’’ będzie 86 miejsc parkingowych.

Z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu terenu, termin zakończenia robót został ustalony na 12 sierpnia 2019 roku. 

Inwestycja polega na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdniami manewrowymi. Przebudowie zostaną poddane także chodniki oraz schody prowadzące do parkingu, będzie wykonane nowe oświetlenie. Miejsca postojowe wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. 

Od zachodniej strony parkingu (od strony rzeki Dunajec) zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo – kamiennymi, przykrycie umocnionej skarpy ziemią i obsianie trawą. 

Inwestycja swym zakresem obejmuje również przebudowę dotychczasowego odwodnienia parkingu. W ramach zadania zmianie ulegną kierunki spływu i sposób odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, natomiast sam odbiornik zostanie oczyszczony i wyremontowany. 

 

Ponadto w ramach planowanej inwestycji zaprojektowano przebudowę zjazdu publicznego, przesunięcie istniejącego oświetlenia poza krawędź projektowanych miejsc postojowych, a także usunięcie i nasadzenie drzew oraz krzewów.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-08-01 16:06:12