Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Ścieżka nad Kamienicą gotowa!

Ścieżka pieszo-biegowo-rowerowa nad Kamienicą gotowa. Dziś (31 lipca) inwestycję wizytował prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel w towarzystwie dyrektor Wydziału Inwestycji Marty Poremby i inspektora nadzoru.
 


 

Ścieżka jest już w zasadzie przygotowana do oddania użytkownikom: pieszym, biegaczom i rowerzystom. Wykonywane są jeszcze drobne prace porządkowe. Przypomnijmy, że projekt pn. Centra Aktywnego Wypoczynku wraz z budową tras biegowych i biegowo-rowerowych nad Kamienicą realizowany jest przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Nowym Sączu. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5,2 mln złotych brutto. Urząd Miasta Nowego Sącza uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 563 000 złotych.
 

Pięciokilometrowa ścieżka jest pierwszym etapem projektu. Zadanie obejmuje między innymi: powstanie nowej, dwukierunkowej trasy biegowo-rowerowej o szerokości 3 m i długości ok. 2,4 km wzdłuż prawobrzeżnego odcinka rzeki Kamienicy, modernizację istniejącej ścieżki biegowo-rowerowej o długości ok. 2,3 km oraz remont kładki nad Kamienicą. W drugim i trzecim etapie powstanie oświetlenie i monitoring trasy oraz elementy małej architektury. Docelowo ścieżka zostanie skomunikowana z istniejącymi już trasami.
 


 

Liderem projektu "Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe" jest Fundacja Sądecka. Uczestniczą w nim: miasto Nowy Sącz oraz cztery gminy: Bobowa, Chełmiec, Łącko i Stary Sącz. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. 
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-31 13:00:33