Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Parking przy ulicy Romanowskiego zmienia się nie do poznania.

Na tzw. ‘’parkingu pod Panoramą” prace idą zgodnie z planem. Teren parkingu został powiększony o 25 metrów w porównaniu do poprzedniego. Cały czas prowadzone są prace brukarskie, układane są obrzeża i kostka brukowa.  Prezydent Ludomir Handzel, wraz z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg Adamem Konickim, przyglądał się prowadzonym pracom. 

Przypomnijmy, inwestycja polega na budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z jezdniami manewrowymi. Przebudowie zostaną poddane także chodniki oraz schody prowadzące do parkingu, będzie wykonane nowe oświetlenie. Miejsca postojowe wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. 

Od zachodniej strony parkingu (od strony rzeki Dunajec) zaprojektowano wykonanie umocnienia skarpy koszami siatkowo – kamiennymi, przykrycie umocnionej skarpy ziemią i obsianie trawą. 

Inwestycja swym zakresem obejmuje również przebudowę dotychczasowego odwodnienia parkingu. W ramach zadania zmianie ulegną kierunki spływu i sposób odprowadzenia wód opadowych do odbiornika, natomiast sam odbiornik zostanie oczyszczony i wyremontowany. 

Ponadto w ramach planowanej inwestycji zaprojektowano przebudowę zjazdu publicznego, przesunięcie istniejącego oświetlenia poza krawędź projektowanych miejsc postojowych, a także usunięcie i nasadzenie drzew oraz krzewów 

Prace mają potrwać do końca tego miesiąca.  

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-12 08:28:26