Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Rozpoczął się remont nawierzchni wokół Rynku – etap 1

Dziś (11 lipca) rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni wokół nowosądeckiego Rynku. Prace są prowadzone etapami, a kierowcy muszą przyzwyczaić się do zmiany organizacji ruchu. 

- Na początku remontem zostanie objęty odcinek od ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ulicy Wąskiej – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Adam Konicki. – Nie chcemy potęgować uciążliwości kierowców, dlatego nawierzchnia będzie remontowana etapami. Około 20 lipca zostanie zamknięty odcinek od ulicy Jagiellońskiej do Piotra Skargi. 

Na remontowanych odcinkach, będą prowadzone roboty związane z poprawą odwodnienia, wykonaniem podbudowy pomocniczej i zasadniczej. Na niektórych odcinkach zostanie wymieniona również sieć wodociągowa. 

W I etapie przebudowany będzie odcinek jezdni od ul. Lwowskiej do ul. Piotra Skargi. Odcinek ten będzie wyłączony z ruchu kołowego. Wjazd i wyjazd do Rynku z ul. Lwowskiej będzie możliwy przez przewężenie jezdni - ruch kierowany będzie sygnalizacją świetlną. Po pozostałych jezdniach Rynku ruch będzie się odbywał dwukierunkowo.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-11 13:10:23