Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zostanie wykonany podjazd dla niepełnosprawnych


Zostanie również utwardzony teren z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w SOSW. Miasto Nowy Sącz otrzymało na te dwa cele dofinansowanie, w łącznej kwocie ponad 53 tysięcy złotych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 


Dotacje zostały przyznane na realizację w latach 2019-2020 dwóch projektów: 

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Całkowita wartość projektu: 80 650,77 zł, dofinansowanie: 24 195,23  zł, wkład własny: 56 455,54 zł. 

- Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Całkowita wartość projektu: 97 925,26 zł., dofinansowanie: 29 377,58 zł., wkład własny: 68 547,69 zł.


W celu niwelowania problemów związanych z ułatwianiem dostępu do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, niezbędne jest pilne podjęcie prac inwestycyjnych, aby zlikwidować bariery architektoniczne w swobodnym poruszaniu się uczniów mających problemy w poruszaniu się i zapobieganiu ich wykluczaniu z życia szkoły.

Zakres działań inwestycyjnych planowanych do zrealizowania w SOSW wpisuje się w cel strategiczny programu, jakim jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. W wyniku realizacji zadań zostanie osiągnięty cel operacyjny Programu. tj. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy.

Działania zmierzające do likwidacji barier architektonicznych w placówce edukacyjnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym właściwych warunków do poruszania się i komunikowania, jest istotnym elementem wpływającym na dostępność placówki, jej właściwe działanie, a przede wszystkim jest niezbędne do dalszego prawidłowego funkcjonowania samej placówki, a także właściwego użytkowania obiektu. 
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-10 09:32:54