Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Przystanek Kultura - szansa na dofinansowanie infrastruktury turystycznej


22 060,50 euro może pozyskać Miasto Nowy Sącz na budowę terenu rekreacyjno-wypoczynkowego z turystyczną wiatą przystankową oraz siłownią zewnętrzną, w ramach projektu „Przystanek Kultura”, złożonego przez Fundację Sądecką w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. Miasto Nowy Sącz jest partnerem tego zadania w partnerstwie ze Starym Sączem, Bobową oraz słowacką miejscowością Obec Lenartov. 

Projektowane elementy małej architektury będą usytuowane w ciągu wykonywanej pętli biegowo-rowerowo-pieszej wzdłuż rzeki Kamienicy w Nowym Sączu, po stronie prawego odcinka rzeki, od mostu wiszącego do kładki przy Alejach Piłsudskiego na wysokości ulicy Wiśniowieckiego. 

Ścieżka posiada bezpośrednie połączenie z innymi zlokalizowanymi w mieście ścieżkami rowerowymi oraz Eurovelo Dunajec. Wpisana jest w sieć ścieżek rowerowych w Nowym Sączu. 

Poszczególne elementy zagospodarowania oraz nawierzchnia dopasowane są do pozostałych wykonywanych elementów. Aby wykorzystać naturalny potencjał tego miejsca, zaplanowane jest doposażenie ich w elementy rekreacyjno-wypoczynkowe. Wkomponowane będą w istniejący teren z zachowaniem ciągu ścieżki biegowo-rowerowej, co znacząco wpłynie na podniesienie ich atrakcyjności. 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-04 08:58:18