Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Złożono wnioski o dofinansowanie modernizacji szkolnych boisk


Urząd Miasta Nowego Sącza stara się o dofinansowanie modernizacji kilku obiektów sportowych przy sądeckich placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej nr 8, Zespole Szkół Samochodowych oraz Szkole Podstawowej nr 9. Złożone zostały wnioski o pozyskanie dofinansowania planowanych inwestycji. 

Boisko przy SP nr 8 


 


Urząd Miasta Nowego Sącza złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa MIRS” (dotacja celowa). Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 285 706,96 zł, wysokość dofinansowania wynosi 199 994,87 zł, wkład własny - 85 712,09 zł. Boisko jest przeznaczone do modernizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 r. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej.
 

Boiska przy SP nr 9 oraz ZS Samochodowych 


Złożony został wniosek do Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” - edycja 2019. Całkowita wartość projektu to kwota 986 845,15 zł wartość dofinansowania wynosi 325 658,90 zł, wkład własny - 661 186, 25 zł. 

Inwestycja obejmuje realizację dwóch zadań: 

- przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych wraz z montażem małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 9.

 Szacunkowa wartość robót budowlanych to kwota 603 860,23 zł, w tym:

• środki własne - 404 586,35 zł
• wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 199 273,88 zł. 

Zadanie przeznaczone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 r. - przeznaczona kwota wynosi 90 000 zł. Modernizacja będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejących boiskach do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej.

- przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych przy Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

 

 
Szacunkowa wartość robót budowlanych to kwota 382 984, 92 zł w tym:


• środki własne - 256 599,90 zł
• wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 126 385, 02 zł.

Modernizacja będzie polegała na wykonaniu nowej nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku do piłki ręcznej i koszykowej.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-04 08:34:08