Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Inwestycje

Zapomniane zakątki przyrody i historii zyskają nowy blask?

„Zapomniany zakątek przyrody i historii” – taki tytuł nadano projektowi, o którego dofinansowanie stara się Urząd Miasta Nowego Sącza w partnerstwie z Gminą słowacką Vyšné Ružbachy, w ramach programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu to blisko 140 000 euro.
 

Projekt zakłada podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza: Lasku Falkowskiego w Nowym Sączu i Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego. 
 

W ramach zadania przewidziano rewitalizację obszaru ścieżki przyrodniczej w Lasku Falkowskim w Nowym Sączu. Obecnie teren ścieżki jest zdegradowany i zdewastowany. Znajdują się na nim pozostałości po niegdyś istniejącej ścieżce turystycznej: pozostałości tablic, pomostów i drewnianych ław. Teren posiada naturalne walory przyrodnicze i historyczne. 
 

Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie powstaną w Lasku Falkowskim ścieżki turystyczne o łącznej długości około 1900 m, obiekty małej architektury, między innymi wiata, ławki, tablice edukacyjne, pomosty. 
 

Projekt obejmuje też rewitalizację parku przyrodniczego Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego w Wyżnych Drużbakch (Vyšné Ružbachy) na Słowacji. 
 

Na terenie obiektu znajdują się rzeźby tworzone od 1966 roku. Jest to drugie w Europie Środkowej najstarsze miejsce, gdzie odbywają się plenery rzeźbiarskie. 
 

Rewitalizacja tego miejsca obejmuje budowę altany, miejsca na ognisko, postawienie ławek i huśtawki dla dzieci. 
 

Projekt obejmuje również wydarzenia promujące obszar pogranicza polsko-słowackiego. Powstanie strona internetowa, na której zostaną umieszczone trasy i przystanki w Lasku Falkowskim, opis poszczególnych rzeźb i plan gry terenowej, przeznaczonej dla odwiedzających park Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego. Ponadto na stronie znajdą się informacje o faunie  i florze danego obszaru, o możliwościach aktywności fizycznej i zwiedzania tych miejsc różnymi środkami transportu, w tym na rowerze. 
 

Wartość całkowita projektu: 139 976,10 euro

wnioskowane dofinansowanie dla Miasta Nowy Sącz: 56 227,17 euro

wkład własny: 18 543,01 euro. 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-06-04 07:57:08