Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2020

 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.07.02

Radny Michał Kądziołka

Interpelacja w/s mostu w ciągu ulicy Kamiennej.

Treść interpelacji: int69 Odpowiedź: odp69

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.07.02

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s przebudwy mostu, przepustu drogowego i wykonania korytek oraz poboczy na ul. Jaworzyńskiej

Treść interpelacji: int68 Odpowiedź: odp68

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.17

Radny Michał Kądziołka

Interpelacje złożone w nieprawidłowym trybie.

Treść dokumentu: int67 Odpowiedź: odp67_1 odp67_2

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.10

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s poboczy ul. Grabowej

Treść interpelacji: int 66 Odpowiedź: Odp 66

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.09

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s  oznakowania poziomego Librantowska/Barska

Treść interpelacji:  int 65 Odpowiedź: Odp 65

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.04

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s progów zwalniających na ul Naściszowskiej

Treść interpelacji:   int 64 Odpowiedź: Odp 64

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.01

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s ul. Sucharskiego.

Treść interpelacji: int.63  Odpowiedź: odp.63

 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.05

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s zatrudnienia w Urzędzie Miasta nowego Sącza.

Treść interpelacji: int.62 Odpowiedź: odp.62

 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.03

Radny Józef Hojnor 

Interpelacja w/s uwzględnienia sugestii budżetowych.

Treść interpelacji: int.61 Odpowiedź: odp.61

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.06.01

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s rozkładu jazdy MPK.

Treść interpelacji: int.60 Odpowiedź: odp.60

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.28

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s działki na Osiedlu Barskie.

Treść interpelacji: int.59 Odpowiedź: odp.59

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.25

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s obsługi spraw obywatelskich i materiałów biurowych.

Treść interpelacji: int.58 Odpowiedź ad.1 ad.2

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s parkingu przy ul. Romanowskiego.

Treść interpelacji: int.57 Odpowiedź: odp.57

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.27

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s zakupu systemów informatycznych.

Treść interpelacji: int.56 Odpowiedź odp.56

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.25

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s powiązań rodzinnych Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

Treść interpelacji: int.55, zapytanie do int.55 Odpowiedź: odp.55, odp.55.1

 


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.21

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s śmieci w Lasku Falkowskim

Treść interpelacji: int.54 Odpowiedź: odp.54

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.21

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s obsługi prawnej

Treść interpelacji: int.53 Odpowiedź: odp.53


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.19

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s kart abonamentowych UM.

Treść interpelacji: int.52 Odpowiedź: odp.52


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.19

Radny Wojciech Piech

Interpelacja w/s inwestycji na osiedlu Helena.

Treść interpelacji: int.51 Odpowiedź: odp.51

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.16

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s zatrudnienia w Pałacu Młodzieży

Treść interpelacji: int.50 Odpowiedź: odp.50

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.15

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s zatrudnienia w Pałacu Młodzieży

Treść interpelacji: int.49 Odpowiedź: odp.49, uzupełnienie

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.14

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s zatrudnienia kondycji finansowej miejskich spółek.

Treść interpelacji: int.48 Odpowiedź: odp.48

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.14

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s zatrudnienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: int.47 Odpowiedź: odp.47

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.14

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s domniemanej sprzedaży Pałacu Młodzieży.

Treść interpelacji: int.46 Odpowiedź: odp.46

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.07

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s organizacji transportu dla niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: int.45 Odpowiedź: odp.45

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.11

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s wysokości subwencji oświatowej.

Treść interpelacji: int.44 Odpowiedź: odp.44

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.05.07

Radny Artur Czernecki

Interpelacja w/s programu INTEGRAPLAN

Treść interpelacji: int.43 Odpowiedź: odp.43


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.30

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s wysokości wynagrodzeń Zarządów, Rad Nadzorczych i kosztów obsługi prawnej spółek komunalnych

Treść interpelacji: int.42 Odpowiedź: odp.42

 


 

Data przekazania Interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.28

Radna Teresa Cabała

Interpelacja w/s przeniesienia siedziby Sądeckiego Urzędu Pracy.

Treść interpelacji: int.41 Odpowiedź: odp.41

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.24

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s rezygnacji przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza z przygotowywanego od 2018 roku przez władze Nowego Sącza projektu budowy stadionu miejskiego.

Treść interpelacji: int.40 Odpowiedź: odp.40

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.24

Radna Iwona Mularczyk  

Interpelacja w/s zleceń dla podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi promocyjne i reklamowe dla wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: int.39 Odpowiedź: odp.39

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.23

Radny Krzysztof Ziaja 

Interpelacja w/s zamontowania progów zwalniających przy ulicy Lachów Sądeckich.

Treść interpelacji: Int.38  Odpowiedź: Odp.38 

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.07

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s zakupu przez Urząd Miasta Nowego Sącza maseczek ochronnych oraz sposobu ich dystrybucji wśród mieszkańców miasta.

Treść interpelacji: 2020_37_int.pdf | Odpowiedź: 2020_37_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.06

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s zleceń wypłaty świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_36_int.pdf | Odpowiedź: 2020_36_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.04.01

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s zleceń dla podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi promocyjne i reklamowe dla Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.

Treść interpelacji: 2020_35_int.pdf | Odpowiedź: 2020_35_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.31

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s przygotowania Sądeckiej Tarczy Antykryzysowej.

Treść interpelacji: 2020_34_int.pdf | Odpowiedź: 2020_34_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.25

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dezynfekcji miejsc ogólnodostępnych.

Treść interpelacji: 2020_33_int.pdf | Odpowiedź: 2020_33_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.24

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s usunięcia kurzu na ulicach i chodnikach.

Treść interpelacji: 2020_32_int.pdf | Odpowiedź: 2020_32_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.20

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s braku środków ochronnych w Domu Pomocy Społecznej.

Treść interpelacji: 2020_31_int.pdf | Odpowiedź: 2020_31_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.19

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s planu zbycia udziałów miasta Nowego Sącza w spółce MKS Sandecja.

Treść interpelacji: 2020_30_int.pdf | Odpowiedź: 2020_30_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s zapewnienia środków higieny osobistej na terenie szkół w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_29_int.pdf | Odpowiedź: 2020_29_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s udostępnienia kontenerów zastępczych na potrzeby działalności Klubu Sportowego Jedność Nowy Sącz.

Treść interpelacji: 2020_28_int.pdf | Odpowiedź: 2020_28_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.10

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s bezpłatnych zajęć z nauki pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_27_int.pdf | Odpowiedź: 2020_27_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.03

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia nawierzchni asfaltowej i wysypania kruszywa na ul. Stadnickich.

Treść interpelacji: 2020_26_int.pdf | Odpowiedź: 2020_26_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.03.03

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s naprawy lub wymiany wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Dąbrówki z ul. Bohaterów Orła Białego oraz kontroli stanu wszystkich wiat przystankowych.

Treść interpelacji: 2020_25_int.pdf | Odpowiedź: 2020_25_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.27

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia i dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2020_24_int.pdf | Odpowiedź: 2020_24_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.27

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu luster drogowych przy ul. Słowackiej.

Treść interpelacji: 2020_23_int.pdf | Odpowiedź: 2020_23_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s Hip-Hop Festiwalu.

Treść interpelacji: 2020_22_int.pdf | Odpowiedź: 2020_22_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s poprawy stanu poboczy na Osiedlu Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2020_21_int.pdf | Odpowiedź: 2020_21_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s interpelacja Karty Nowosądeczanina.

Treść interpelacji: 2020_20_int.pdf | Odpowiedź: 2020_20_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i ul. Zalewskiego.

Treść interpelacji: 2020_19_int.pdf | Odpowiedź: 2020_19_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu oświetlenia przy ul. Sędziwoja.

Treść interpelacji: 2020_18_int.pdf | Odpowiedź: 2020_18_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Rudolfa Weigla.

Treść interpelacji: 2020_17_int.pdf | Odpowiedź: 2020_17_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.26

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s zabezpieczenia osuwisk przy ul. Zalesie i Bohaterów Orła Białego oraz remontu nawierzchni ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2020_16_int.pdf | Odpowiedź: 2020_16_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s zagospodarowania zielenią ronda im. św Jana Pawła II.

Treść interpelacji: 2020_15_int.pdf | Odpowiedź: 2020_15_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Radna Iwona Mularczyk 

Interpelacja w/s zleceń dla podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi promocyjne dla Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: 2020_14_int.pdf | Odpowiedź: 2020_14_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.17

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s możliwości zlecenia kontroli w wytwórni mas bitumicznych przy ul. Jagodowej.

Treść interpelacji: 2020_13_int.pdf | Odpowiedź: 2020_13_odp.pdf 

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.12

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s zamontowania separatorów ruchu drogowego przed skrzyżowaniem ul. Jagiellońskiej i ul. Mickiewicza.

Treść interpelacji: 2020_12_int.pdf | Odpowiedź: 2020_12_odp.pdf 

Treść interpelacji - uzupełnienie: 2020_12_uzu_int.pdf 

Odpowiedź - uzupełnienie: 2020_12_uzu_odp.pdf 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.02.06

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s możliwości udziału miasta Nowego Sącza w projekcie nauki pływania dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Treść interpelacji: 2020_11_int.pdf | Odpowiedź: 2020_11_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s utworzenia stanowiska Pełnomocnika do spraw Osób Niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_10_int.pdf | Odpowiedź: 2020_10_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_9_int.pdf | Odpowiedź: 2020_9_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wyznaczenia i wyposażenia miejsca rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Treść interpelacji: 2020_8_int.pdf | Odpowiedź: 2020_8_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.29

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacje w/s:

- wykonania uchwały w sprawie wypracowania koncepcji funkcjonowania, rozwoju i finansowania Spółki Miejski Klub Sportowy "Sandecja" S.A. przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza;

- wykonania uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Nowego Sącza w zakresie wypracowania programu naprawczego dla Nova Sp. z o.o.

Treść interpelacji: 2020_6_int.pdf
Treść interpelacji: 2020_7_int.pdf

Odpowiedź:  2020_6_7_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.29

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s możliwości utworzenia nowosądeckiego portalu podatnika.

Treść interpelacji: 2020_5_int.pdf | Odpowiedź: 2020_5_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s przebudowy Ronda Solidarności.

Treść interpelacji: 2020_4_int.pdf | Odpowiedź: 2020_4_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.21

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wysypania kruszywa drogowego na ul. Juranda.

Treść interpelacji: 2020_3_int.pdf | Odpowiedź: 2020_3_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.14

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej.

Treść interpelacji: 2020_2_int.pdf | Odpowiedź: 2020_2_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.01.10

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s akcji "Plastikowa Butelka Zwrotna".

Treść interpelacji: 2020_1_int.pdf | Odpowiedź: 2020_1_odp.pdf