BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2020

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.05

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s wykonania chodnika i oświetlenia na ul. Orkana.

Treść interpelacji: 2020_147_int.pdf | Odpowiedź: 2020_147_odp.pdf


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.05

Radny Jakub Prokopowicz

Interpelacja w/s utwardzenia fragmentu terenu przy okazji remontu ul. Żółkiewskiego oraz usunięcia murku grożącego uszkodzeniem pojazdów.

Treść interpelacji: 2020_146_int.pdf | Odpowiedź:  2020_146_odp.pdf


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.30

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s przycięcia gałęzi drzew sąsiadujących z latarniami ulicznymi przy ul. Jamnickiej.

Treść interpelacji: 2020_145_int.pdf | Odpowiedź: 2020_145_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.30

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s dokończenia remontu nawierzchni ul. Obłazy.

Treść interpelacji: 2020_144_int.pdf | Odpowiedź: 2020_144_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.30

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s podjętych działań w sprawie remontu chodnika przy ul. Szczepanowskiego przez władającego terenem.

Treść interpelacji: 2020_143_int.pdf | Odpowiedź:  2020_143_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.30

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s wymiany nawierzchni ul. Fabrycznej i ul. Stolarskiej.

Treść interpelacji: 2020_142_int.pdf| Odpowiedź:  2020_142_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.28

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s wymiany nawierzchni ulic w obrębie skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Beliny-Prażmowskiego i ul. Chruślicką.

Treść interpelacji: 2020_141_int.pdf | Odpowiedź:  2020_141_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.28

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s długości świateł na skrzyżowaniu ul. Długoszowskiego z ul. Beliny-Prażmowskiego.

Treść interpelacji: 2020_140_int.pdf | Odpowiedź:  2020_140_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.28

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu nawierzchni alejki dojazdowej do kaplicy cmentarnej na cmentarzu Gołąbkowickim.

Treść interpelacji: 2020_139_int.pdf | Odpowiedź:  2020_139_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.22

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia oraz poszerzenia asfaltu na łączniku pomiędzy ul. Nadbrzeżną 34 (MOSIR) a ul. Nadbrzeżną 40.

 

Treść interpelacji: 2020_138_int.pdf | Odpowiedź:  2020_138_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.22

Radny Grzegorz Ledziński 

Interpelacja w/s budowy chodnika przy ul. Lwowskiej na os. Piątkowa.

Treść interpelacji: 2020_137_int.pdf | Odpowiedź:  2020_137_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.17

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s podjęcia działań mających na celu przesunięcie słupa znajdującego się na środku chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Darowskiej i ul. Szymanowskiego.

Treść interpelacji: 2020_136_int.pdf | Odpowiedź:  2020_136_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.17

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s wyznaczenia i wymalowania bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Darowskiej i ul. Szymanowskiego.

Treść interpelacji: 2020_135_int.pdf | Odpowiedź:  2020_135_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.17

Radny Dawid Dumana

Interpelacja w/s wymalowania "wesołych torów zabaw" przy Szkole Podstawowej nr 21.

Treść interpelacji: 2020_134_int.pdf | Odpowiedź:  2020_134_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.15

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy miejsc parkingowych oraz remontu istniejących parkingów przy ul. Limanowskiego oraz ul. Daszyńskiego.

Treść interpelacji: 2020_133_int.pdf | Odpowiedź:  2020_133_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.15

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s budowy parkingów wzdłuż bloków na ul. Zamenhoffa oraz Batorego 81.

Treść interpelacji: 2020_132_int.pdf | Odpowiedź:  2020_132_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.14

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s naprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2020_131_int.pdf | Odpowiedź:  2020_131_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.11

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu monitoringu i oświetlenia na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu - Dąbrówce.

Treść interpelacji: 2020_130_int.pdf | Odpowiedź:  2020_130_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.11

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s ochrony i monitoringu basenu na rzece Łubinka.

Treść interpelacji: 2020_129_int.pdf | Odpowiedź:  2020_129_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.11

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s remontu nawierzchni asfaltowej przy ul. Zagościniec oraz wymianę progu zwalniającego na tej ulicy.

Treść interpelacji: 2020_128_int.pdf | Odpowiedź:  2020_128_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.11

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i ul. Mickiewicza.

Treść interpelacji: 2020_127_int.pdf | Odpowiedź: 2020_127_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.08

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s modernizacji i malowania barierek wzdłuż ul. Węgierskiej.

Treść interpelacji: 2020_126_int.pdf | Odpowiedź:  2020_126_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.08

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s modernizacji przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Zieloną oraz w/s podjętych działań mających na celu przebudowę skrzyżowania ulic: Grunwaldzkiej, Zielonej i Piramowicza.

Treść interpelacji: 2020_125_int.pdf | Odpowiedź:  2020_125_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.02

Przewodnicząca Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych na ul. Na Rurach w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3.

Treść interpelacji: 2020_124_int.pdf | Odpowiedź:  2020_124_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.02

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s remontu ul. Jana Pawła II wraz z budową chodników.

Treść interpelacji: 2020_123_int.pdf | Odpowiedź:  2020_123_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.02

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s kompleksowej wymiany chodnika na ul. Stanisława Szczepanowskiego.

Treść interpelacji: 2020_122_int.pdf | Odpowiedź:  2020_122_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.02

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montażu aktywnego przejścia dla pieszych oraz świateł drogowych z dotykową sygnalizacją dla pieszych na ul. Mała Poręba przy Szkole Podstawowej nr 17.

Treść interpelacji: 2020_121_int.pdf | Odpowiedź:  2020_121_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.09.02

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s pożaru na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.

Treść interpelacji: 2020_120_int.pdf | Odpowiedź:  2020_120_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.08.28

Przewodnicząca Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s wykopalisk prowadzonych na sądeckim rynku.

Treść interpelacji: 2020_119_int.pdf | Odpowiedź:  2020_119_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.08.28

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s zabezpieczenia osuwiska i remontu ul. Zalesie.

Treść interpelacji: 2020_118_int.pdf | Odpowiedź:  2020_118_odp.pdf