Poniedziałek, 18 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Julian, Łukasz, Hanna, Ziemowit


Interpelacje i zapytania radnych - rok 2020

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.31

 

Interpelacja w/s zamontowania "kaczkomatu" w sąsiedztwie mostu na ul. Barskiej, nad potokiem Łubinka.

Treść interpelacji: 2020_203_int.pdf | Odpowiedź: 2020_203_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2021.02.02): 2020_203_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2020_203_odp_cz.2.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.29

Radny Józef Hojnor

Interpelacja w/s włączenia różnorodnych przedsięwzięć do zadań Urzędu Miasta Nowego Sącza w roku 2021.

Treść interpelacji: 2020_202_int.pdf | Odpowiedź: 2020_202_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.23

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s wykonania remontu łazienki i dostosowania jej do osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Samochodowych.

Treść interpelacji: 2020_201_int.pdf | Odpowiedź: 2020_201_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.23

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s zbadania stanu pobocza ul. Miodowej oraz utworzenia konstrukcji umożliwiającej zatrzymanie procesu osuwania się brzegu wraz z jezdnią.

Treść interpelacji: 2020_200_int.pdf | Odpowiedź: 2020_200_odp.pdf


Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.23

Radny Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s ułożenia krawężników i płyt chodnikowych na przystanku przy ul. Lwowskiej w okolicy parkingu przy cmentarzu Gołąbkowice.

Treść interpelacji: 2020_199_int.pdf | Odpowiedź: 2020_199_odp.pdf


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.17

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s utwardzenia i wyasfaltowania ul. Ruchu Ludowego.

Treść interpelacji: 2020_198_int.pdf | Odpowiedź: 2020_198_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.17

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s zadłużenia miasta i planowanej wysokości spłat kredytu oraz planów spółki NIK dot. pozyskiwania środków celem odciążenia Miasta w wydatkach związanych z utrzymaniem spółki.

Treść interpelacji: 2020_197_int.pdf | Odpowiedź: 2020_197_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.08

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s podejmowanych działań dot. walki o czyste powietrze w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_196_int.pdf Odpowiedź:  2020_196_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.03

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s stworzenia bazy wszystkich wydatków ponoszonych przez UM i jednostki organizacyjne.

Treść interpelacji: 2020_195_int.pdf Odpowiedź:  2020_195_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.02

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Sołecka-Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2020_194_int.pdf Odpowiedź:  2020_194_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.02

Radny Grzegorz Fecko

Interpelacja w/s zorganizowanego odbioru ścieków od gospodarstw, które nie posiadają przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej.

Treść interpelacji: 2020_193_int.pdf Odpowiedź:  2020_193_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.02

Radny Grzegorz Fecko

Interpelacja w/s kończącego się okresu funkcjonowania Uchwały nr XXXVIII.373.20189 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania.

Treść interpelacji: 2020_192_int.pdf Odpowiedź:  2020_192_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.01

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu lustra drogowego lub wymalowania linii warunkowego zatrzymania na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Głowackiego.

Treść interpelacji: 2020_191_int.pdf Odpowiedź: 2020_191_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.01

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s utworzenia nowego przystanku autobusowego na ul. Barskiej w sąsiedztwie zabudowań o nr 140-142.

Treść interpelacji: 2020_190_int.pdf Odpowiedź:  2020_190_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.01

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s przeprowadzenia wizji lokalnej i spotkania Prezydenta z mieszkańcami na os. Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2020_189_int.pdOdpowiedź:  2020_189_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.12.31): 2020_189_int_cz.2.pdf | Odpowiedź: 2020_189_odp_cz.2.pdf


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.24

Przewodnicząca Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s badań przesiewowych oraz działań podejmowanych przez Dyrekcję DPS przy ul. Nawojowskiej 155 w związku z epidemią COVID-19.

Treść interpelacji: 2020_188_int.pdf Odpowiedź:  2020_188_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.24

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s pomalowania barierek ochronnych na przystanku Barska-Podgórska.

Treść interpelacji: 2020_187_int.pdf Odpowiedź:  2020_187_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.24

Radny Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu brakujących lamp ulicznych na ul. Barskiej (w sąsiedztwie budynku nr 127 i 129) oraz odblaskowych elementów na barierkach ochronnych.

Treść interpelacji: 2020_186_int.pdf Odpowiedź:  2020_186_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.17

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s propozycji do Strategii Rozwoju Miasta Nowego Sącza na lata 2020-2030.

Treść interpelacji: 2020_185_int.pdf Odpowiedź:  2020_185_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.17

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s naprawy poboczy na os. Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2020_184_int.pdf Odpowiedź:  2020_184_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.12

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s instalacji lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Zagranicznik-Mała Poręba.

Treść interpelacji: 2020_183_int.pdf Odpowiedź:  2020_183_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.09

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s montażu właściwego oznakowania skrzyżowań wzdłuż ulicy Bohaterów Orła Białego oraz montaż progów zwalniających na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrówki do ul. Zyndrama.

Treść interpelacji: 2020_182_int.pdf Odpowiedź:  2020_182_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.09

Wiceprzewodniczący Michał Kądziołka

Interpelacja w/s dezynfekcji przestrzeni publicznej w mieście, planu dezynfekcji na najbliższy czas oraz kosztów walki z pandemią.

Treść interpelacji: 2020_181_int.pdf Odpowiedź:  2020_181_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.03

Przewodnicząca Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza".

Treść interpelacji: 2020_180_int.pdf Odpowiedź:  2020_180_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.03

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s faktycznego wykonania robót przycięcia gałęzi drzew przy latarniach ulicznych ul. Jamnickiej.

Treść interpelacji: 2020_179_int.pdf Odpowiedź:  2020_179_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.19): 2020_179_int_cz.2.pdf Odpowiedź: 2020_179_odp_cz.2.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.03

Radny Józef Hojnor

Interpelacja w/s analizy i normalizacji oznakowania ulicy św. Kunegundy.

Treść interpelacji: 2020_178_int.pdf   Załącznik: 2020_178_zał.pdf  Odpowiedź:  2020_178_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.29

Radny Józef Hojnor

Interpelacja w/s usunięcia nielegalnego wysypiska śmieci na ul. Dąbrówki, niedrożności odpływów cieków wodnych, zastosowania ogrodzenia siatkowego pod mostem na ul. Węgierskiej oraz zastosowania środków prewencyjnych i podjęcia współpracy z lokalną społecznością w celu przeciwdziałania takim zjawiskom.

Treść interpelacji: 2020_177_int.pdf  Załącznik 2020_177_zał.pdf

Treść uzupełnienia do interpelacji (data wpływu: 2020.11.03): 2020_177_int_cz2.pdf  Załącznik: 2020_177_zał_cz2.pdf   | Odpowiedź:  2020_177_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.28

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia alejek cmentarnych na cmentarzu komunalnym "Gołąbkowice" wraz ze schodami od parkingu przy galerii.

Treść interpelacji: 2020_176_int.pdf Odpowiedź: 2020_176_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.17): 2020_176_int_cz.2.pdf Odpowiedź: 2020_176_odp_cz.2.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.20

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s informacji dotyczących funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2020_175_int.pdf Odpowiedź: 2020_175_odp.pdf

  


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.20

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s uregulowania sytuacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Brzeziny-Grunwaldzka.

Treść interpelacji: 2020_174_int.pdf Odpowiedź: 2020_174_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.19

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s odwodnienia ul. Mizgałów.

Treść interpelacji: 2020_173_int.pdf Odpowiedź: 2020_173_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.19

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wyłączania prądu na ul. Mizgałów.

Treść interpelacji: 2020_172_int.pdf Odpowiedź: 2020_172_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.19

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s instalacji progów zwalniających na ul. Mizgałów - Osiedle Poręba Mała.

Treść interpelacji: 2020_171_int.pdf Odpowiedź: 2020_171_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.13

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Beliny-Prażmowskiego i Nowochruślickiej oraz przebudowy w skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Treść interpelacji: 2020_170_int.pdf Odpowiedź: 2020_170_odp.pdf

Treść ponowionej interpelacji (data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.11.17): 2020_170_int_cz.2.pdf Odpowiedź: 2020_170_odp_cz.2.pdf


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.13

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s podjęcia działań w sprawie chodnika na ul. Szczepańskiego, aby chodnik został wyłączony z użytkowania lub wyremontowany.

Treść interpelacji: 2020_169_int.pdf  |Odpowiedź: 2020_169_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.13

Wiceprzewodniczący Artur Czernecki

Interpelacja w/s przycięcia gałęzi przy latarniach na ul. Jamnickiej.

Treść interpelacji: 2020_168_int.pdf Odpowiedź: 2020_168_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.13

Radny Maciej Rogóż

Interpelacja w/s remontu i budowy nowych miejsc parkingowych oraz remontu nawierzchni wewnętrznych uliczek wraz z chodnikami między blokami przy ulicach: Reja, Zamenhofa, Batorego, Daszyńskiego, Limanowskiego, Małeckiego, Grodzkiej, Zapolskiej, Grota-Roweckiego.

Treść interpelacji: 2020_167_int.pdf Odpowiedź: 2020_167_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2020.10.13

Radny Maciej Rogóż