Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Interpelacje i zapytania radnych - rok 2019

 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.31

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s funkcjonowania MOPS w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2019_177_int.pdf | Odpowiedź: 2019_177_odp.pdf  

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.31

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s wykonania odpływu dla wody spływającej z  Lasu Falkowskiego na posesje przy ul. Lwowskiej "Niva".

Treść interpelacji: 2019_176_int.pdf | Odpowiedź: 2019_176_odp.pdf  

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.31

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s doposażenia placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w ławki oraz kosze na śmieci.

Treść interpelacji: 2019_175_int.pdf | Odpowiedź: 2019_175_odp.pdf  

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.28

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s udzielenia merytorycznej odpowiedzi dot. wad konstrukcji przeprawy nad rz. Dunajec.

Treść interpelacji: 2019_174_int.pdf | Odpowiedź: 2019_174_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.28

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wykoszenia trawy na placu zabaw przy ul. Starowiejskiej.

Treść interpelacji: 2019_173_int.pdf | Odpowiedź: 2019_173_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.28

Radny: Maciej Prostko

Interpelacja w/s wykonania chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (od budynku nr 37 w stronę kościoła - Parafia pw. św. Jana Pawła II)

Treść interpelacji: 2019_172_int.pdf | Odpowiedź: 2019_172_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.28

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacje w/s:

- remontu ul. Rodziny Stobieckich (od ul. Lwowskiej oraz od ul. Jodłowej);

- wyasfaltowania lub ułożenia płyt betonowych na ul. Piątkowskiej (nr 55-63);

- poszerzenia jezdni ul. Świt na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Jodłowej;

- wykonania chodnika i ścieżki rowerowej do granic miasta oraz poprawę nawierzchni istniejącej ściezki rowerowej przy ul. Lwowskiej;

- poprawy i zabezpieczenia barierki mostu nad potokiem Łubinka "Niva";

- wykonania odpływu dla wody wpływajacej na ścieżkę rowerową przy ul. Lwowskiej (okolica budynku nr 231);

- zwiekszenia przepustowości dla wody płynacej w korytach wzdłuż ul. Brenerów;

- wykonania przepustu dla wody, która płynie na jezdnię przy ul. Promiennej 23;

- wymiany tablic informacyjnych o nazwie ulic: Jasna, Brenerów, Rodziny Stobieckich (od ul. Lwowskiej).

Treść interpelacji:   2019_163_171_int.pdf

Odpowiedź:  2019_163_167_169_odp.pdf 

Odpowiedź:  2019_164_165_170_odp.pdf

Odpowiedź:  2019_166_168_171_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.23

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s modernizacji oświetlenia przy ul. Lwowskiej - okolice Miasteczka Galicyjskiego oraz na obieckie MOSIR.

Treść interpelacji: 2019_162_int.pdf | Odpowiedź: 2019_162_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.23

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wykonania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 11.

Treść interpelacji: 2019_161_int.pdf | Odpowiedź: 2019_161_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.23

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s remontu lub odbudowy ul. Ziołowej.

Treść interpelacji: 2019_160_int.pdf | Odpowiedź: 2019_160_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.17

Radny: Dawid Dumana

Interpelacja w/s zakupu urządzeń do pielęgnacji i renowacji murawy boisk zarządzanych przez  MOSIR.

Treść interpelacji: 2019_159_int.pdf | Odpowiedź: 2019_159_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.17

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokładnego terminu uruchomienia linii nocnej autobusu nr 3.

Treść interpelacji: 2019_158_int.pdf | Odpowiedź: 2019_158_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.17

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s informacji dot. budowy strzelnicy przy ul. Ruczaj.

Treść interpelacji: 2019_157_int.pdf | Odpowiedź: 2019_157_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.15

Radny: Dawid Dumana

Interpelacje w/s:

- doposażenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 21;

- doposażenia boiska na Osiedlu Wojska Polskiego.

Treść interpelacji: 2019_155_int.pdf   | 2019_156_int.pdf |  Odpowiedź:  2019_155_156_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.13

Radny: Jakub  Prokopowicz

Interpelacja w/s zagospodarowania terenu tzw. "Kocich Plant".

Treść interpelacji: 2019_154_int.pdf | Odpowiedź: 2019_154_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.13

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s rekompensaty dla przedsiebiorców.

Treść interpelacji: 2019_153_int.pdf | Odpowiedź: 2019_153_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.13

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wad konstrukcji przeprawy przez rz. Dunajec w ciągu tzw. "Obwodnicy Północnej".

Treść interpelacji: 2019_152_int.pdf | Odpowiedź: 2019_152_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.09

Radny: Maciej Rogóż 

Interpelacja w/s wykonania nawierzchni asfaltowej oraz przesunięcia słupa przy ul. Bystrzyckiej.

Treść interpelacji: 2019_151_int.pdf | Odpowiedź: 2019_151_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.08

Radna: Teresa Cabała 

Interpelacja w/s likwidacji przewężenia ul. Dąbrówki.

Treść interpelacji: 2019_150_int.pdf | Odpowiedź: 2019_150_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.05.06

Radny: Maciej Prostko

Interpelacja w/s drogi prowadzącej do domów przy ul. Długoszowskiego nr 91-95f.

Treść interpelacji: 2019_149_int.pdf | Odpowiedź: 2019_149_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.30

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s utworzenia pierwszego w Nowym Sączu "okna życia dla zwierząt".

Treść interpelacji: 2019_148_int.pdf | Odpowiedź: 2019_148_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.29

Radny: Grzegorz Fecko

Interpelacje w/s:

- zmiany zasad korzystania z sauny w obiektach MOSiR;

- utworzenia na terenie miasta punktów z darmową łaźnią dla potrzebujących;

- położenia nawierzchni asfaltowej na brakujacym odcinku ul. Gajowej.

Treść interpelacji: 2019_145_147_int.pdf

Odpowiedź: 2019_145_odp.pdf 

Odpowiedź: 2019_146_odp.pdf

Odpowiedź: 2019_147_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.29

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s informacji nt. planowanych zmian w domach pomocy społecznej na terenie miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: 2019_144_int.pdf | Odpowiedź: 2019_144_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.25

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zagospodarowania zielenią ronda im. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2019_143_int.pdf | Odpowiedź: 2019_143_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.25

Radny: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Chruślickiej.

Treść interpelacji: 2019_142_int.pdf | Odpowiedź: 2019_142_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.25

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s opróżniania koszy na śmieci na parkingu przy Al. Piłsudskiego.

Treść interpelacji: 2019_141_int.pdf | Odpowiedź: 2019_141_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia nawierzchni asfaltowej na odcinku pomiędzy ul. Stadnickich a Sołecką.

Treść interpelacji: 2019_140_int.pdf | Odpowiedź: 2019_140_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ul. Ogrodowej

(okolice przystanku autobusowego Ogrodowa-Konstanty).

Treść interpelacji: 2019_139_int.pdf | Odpowiedź: 2019_139_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.23

Radny: Jakub  Prokopowicz

Interpelacje w/s:

- montażu lustra drogowego przy zbiegu ul. Dąbrówki i Wita Stwosza;

- montażu lustra drogowego przy zbiegu ul. Źródlanej i Waryńskiego i słupków drogowych.

Treść interpelacji: 2019_137_138_int.pdf | Odpowiedź: 2019_137_138_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.23

Radny: Jakub  Prokopowicz

Interpelacja w/s przejścia dla pieszych na ul. Ogrodowej.

Treść interpelacji: 2019_136_int.pdf | Odpowiedź: 2019_136_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Wojciech  Piech

Interpelacja w/s zamontowania progów zwalniających oraz oznakowania drogowego ul. Słonecznej.

Treść interpelacji: 2019_135_int.pdf | Odpowiedź: 2019_135_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s remontu ul. Ruczaj.

Treść interpelacji: 2019_134_int.pdf | Odpowiedź: 2019_134_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s utrzymania czystości i porządkowania terenu Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza na oś. Dąbrówka.

Treść interpelacji: 2019_133_int.pdf | Odpowiedź: 2019_133_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s utworzenia i odpowiedniego oznakowania przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym na ul. Boh. Orła Białego.

Treść interpelacji: 2019_132_int.pdf | Odpowiedź: 2019_132_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s utworzenia i odpowiedniego oznakowania przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym na ul. Boh. Orła Białego.

Treść interpelacji: 2019_131_int.pdf | Odpowiedź: 2019_131_odp.pdf

 


 

 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s budowy chodnika w ciągu ulic Elektrodowej i Towarowej.

Treść interpelacji: 2019_130_int.pdf | Odpowiedź: 2019_130_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s remontu i odmalowania barierek odgradzających potok wzdłuż ul. Dąbrówki.

Treść interpelacji: 2019_129_int.pdf | Odpowiedź: 2019_129_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s remontu ul. Zalesie oraz montażu barierek na mostku przy końcu drogi.

Treść interpelacji: 2019_128_int.pdf | Odpowiedź: 2019_128_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s remontu ul. Zyndrama wraz z budową chodnika.

Treść interpelacji: 2019_127_int.pdf | Odpowiedź: 2019_127_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s budowy sali gimnastycznej przy SP nr 14 wraz z parkingiem oraz remont obecnego parkingu przy szkole.

Treść interpelacji: 2019_126_int.pdf | Odpowiedź: 2019_126_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.17

Radny: Michał  Kądziołka

Interpelacja w/s kontynuowania termomodernizacji SP nr 9 oraz modernizacji boiska i bieżni przy szkole.

Treść interpelacji: 2019_125_int.pdf | Odpowiedź: 2019_125_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.15

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s usunięcia wysypiska śmieci nieznanego pochodzenia przy ul Juranda 51 B.

Treść interpelacji: 2019_124_int.pdf | Odpowiedź: 2019_124_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.15

Radny: Leszek Gieniec

Interpelacja w/s dokończenia nawierzchni asfaltowej na ul. Juranda.

Treść interpelacji: 2019_123.int.pdf | Odpowiedź: 2019_123_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.15

Radny: Leszek Gieniec

Interpelacja w/s zatrudnienia radnych miasta w społce MPK w latach 2008-2019.

Treść interpelacji: 2019_122_int.pdf | Odpowiedź: 2019_122_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.15

Radny: Leszek Gieniec

Interpelacja w/s składowisk odpadów na osiedlach Dąbrówka i Biegonice.

Treść interpelacji: 2019_121_int.pdf | Odpowiedź:2019_121_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s obniżenia grobli kierunkowych przy rzece Kamienica.

Treść interpelacji: 2019_119_int.pdf | Odpowiedź:2019_119_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s budowy nawierzchni oraz chodnika przy ul. Jamnickiej.

Treść interpelacji: 2019_118_int.pdf | Odpowiedź: 2019_118_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicach: Ziołowa, Halna, Kolorowa, Obłazy i Falkowskiej.

Treść interpelacji: 2019_117_int.pdf | Odpowiedź: 2019_117_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacje w/s:

- poprawy bezpieczństwa na ul. Zakładników;

- liczby wniosków złożonych przez miasto do Funduszu Dróg Samorządowych.

Treść interpelacji: 2019_116_int.pdf

Treść interpelacji: 2019_120_int.pdf

Odpowiedź: 2019_116_i_ 120_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacje w/s wykonania oświetlenia ulic: Mizgałów, Gorczańskej, Sołeckiej - II etap oraz Jaworzyńskiej.

Treść interpelacji: 2019_115_int.pdf

Odpowiedź: 2019_115_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.12

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacje w/s:

- poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ul. Grunwaldzkiej (okolice przedszkola);

- ul. Jaworzyńskiej od nr 17 do 17i.

Treść interpelacji: 2019_113_int.pdf

Treść interpelacji: 2019_114_int.pdf

Odpowiedź: 2019_113_114_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.10

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s uhonorowania ucznia Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu.

Treść interpelacji: 2019_112_int.pdf

Odpowiedź: 2019_112_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.10

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSS przy ul. Rejtana.

Treść interpelacji: 2019_111_int.pdf

Odpowiedź: 2019_111_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.10

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zatrudnienia większej ilości psychologów w sądeckich szkołach.

Treść interpelacji: 2019_110_int.pdf

Odpowiedź: 2019_110_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.05

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s montażu piłkochwytów na boisku przy ul. Batalionów Chłopskich.

Treść interpelacji: 2019_109_int.pdf

Odpowiedź: 2019_109_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.04

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s renowacji barierki i muru przy cmentarzu komunalnym Gołąbkowice.

Treść interpelacji: 2019_108_int.pdf

Odpowiedź: 2019_108_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.04

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s modernizacji przejścia dla pieszych przy ul. Lwowskiej (w pobliżu wjazdu do Miasteczka Galicyjskiego).

Treść interpelacji: 2019_107_int.pdf

Odpowiedź: 2019_107_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.04

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montarzu lustra drogowego u zbiegu ulic Juranda - Osiedlowa - Brzeziny.

Treść interpelacji: 2019_106_int.pdf

Odpowiedź: 2019_106_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.04.02

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s egzaminów na kartę rowerową w Nowym Sączu w latach 2016 - 2018.

Treść interpelacji: 2019_105_int.pdf

Odpowiedź: 2019_105_odp.pdf

Uzupełnienie odpowiedzi:  2019_105_odp_u.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.04

Radny: Jakub Prokopowicz

Interpelacje w/s:

- prac naprawczych poboczy ul. Podmłynie;

- prac naprawczych poboczy ul. Tłoki;

- utwardzenia drogi do schroniska dla zwierząt przu ul. Tłoki.

Treść interpelacji: 2019_102_104_int.pdf

Odpowiedź:2019_102_104_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.27

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s aplikacji miasta o środki finansowe.

Treść interpelacji: 2019_101_int.pdf

Odpowiedź: 2019_101_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.27

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s budowy kolumbarium.

Treść interpelacji: 2019_100_int.pdf

Odpowiedź: 2019_100_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.27

Radny: Artur Czernecki

Interpelacje w/s:

- modernizacji i doposażenia placu zabaw;

- budowy siłowni "pod chmurką"  na os. Falkowa.

Treść interpelacji: 2019_098_int.pdf

Treść interpelacji: 2019_099_int.pdf

Odpowiedź: 2019_098_099_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.27

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, jednostkach i spółkach miejskich.

Treść interpelacji: 2019_097_int.pdf

Odpowiedź: 2019_097_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.27

Radna: Barbara Jurowicz

Interpelacja w/s uruchomienia w Nowym Sączu tzw. jadłodzielni - społecznych lodówek.

Treść interpelacji: 2019_096_int.pdf

Odpowiedź: 2019_096_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s prac remontowych na ul. Zdrojowej.

Treść interpelacji: 2019_095_int.pdf

Odpowiedź: 2019_095_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.15

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s nieodpłatnego użyczenia lokalu przy ul. Jagiellońskiej 48.

Treść interpelacji: 2019_094_int.pdf 

Odpowiedź: 2019_094_u_odp.pdf

Treść interpelacji - uzupełnienie: 2019_094_u.int.pdf 

Odpowiedź - uzupełnienie: 2019_094_u_odp.pdf 

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.13

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s wykonania nawierzchni asfaltowej ul. Rudolfa Weigla.

Treść interpelacji: 2019_093_int.pdf

Odpowiedź: 2019_093_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.13

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s wycięcia krzewów i skoszenia trawy na działce miejskiej przy ul. Lisa.

Treść interpelacji: 2019_092_int.pdf

Odpowiedź: 2019_092_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.12

Radna: Krystyna Witkowska

Interpelacje w/s:

- remontu odcinka ul. Wiśniowieckiego;

- remontu ul. Wiśniowskiego przed posesją 119;

- remontu ul. Traugutta.

Treść interpelacji: 2019_089_091_int.pdf

Odpowiedź:2019_089_091_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.08

Radny: Maciej Prostko

Interpelacja w/s parkingu przy ul. Broniewskiego.

Treść interpelacji: 2019_088_int.pdf

Odpowiedź: 2019_088_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.07

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s zwiekszenia kwoty na zabiegi sterylizacji zwierząt.

Treść interpelacji: 2019_087_int.pdf

Odpowiedź: 2019_087_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.05

Radny: Teresa Cabała

Interpelacje w/s:

- likwidacji przewężenia ul. Dąbrówki;

- wykonania i oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Dąbrówki.

Treść interpelacji: 2019_085_int.pdf    2019_086_int.pdf

Odpowiedź: 2019_085_086_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.04

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montażu kosza na śmieci.

Treść interpelacji: 2019_084_int.pdf

Odpowiedź: 2019_084_odp.pdf

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.04

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s zagospodarowania placu przy ul. M. Reja.

Treść interpelacji: 2019_083_int.pdf

Odpowiedź: 2019_083_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.04

Radny: Grzegorz Fecko

Interpelacje w/s:

- opłat za basen w MOSiR;

- rozwiązania problemu wód opadowych na ul. Zdrojowej;

- piłkochwytów na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 3.

Treść interpelacji: 2019_080_082_int.pdf

Odpowiedź:

2019_080_odp.pdf

2019_081_odp.pdf

2019_082_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s posiadania przez MPK Sp. z o.o. certyfikatu kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym.  

Treść interpelacji: 2019_079_int.pdf

Odpowiedź: 2019_079_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Treść interpelacji: 2019_078_int.pdf

Odpowiedź: 2019_078_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s zwiększenia ilości kursów linii autobusowej nr 25.

Treść interpelacji: 2019_077_int.pdf

Odpowiedź: 2019_077_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s montażu dodatkowej sygnalizacji przy przejsciu dla pieszych na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2019_076_int.pdf

Odpowiedź: 2019_076_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s remontu dwóch kapliczek przy ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2019_075_int.pdf

Odpowiedź: 2019_075_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s tablicy informacyjnej Urzędu Miasta na rogu ul. Lwowskiej i Teczowej.

Treść interpelacji: 2019_074_int.pdf

Odpowiedź: 2019_074_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.03.01

Radny: Dawid Dumana

Interpelacja w/s placu zabaw na Osiedlu Wojska Polskiego przy ul.1 Brygady.

Treść interpelacji: 2019_073_int.pdf

Odpowiedź: 2019_073_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.28

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s pozyskania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.  

Treść interpelacji: 2019_072_int.pdf

Odpowiedź: 2019_072_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.28

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s pozyskania środków z programu "Sportowa Polska - Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej". 

Treść interpelacji: 2019_071_int.pdf

Odpowiedź: 2019_071_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.27

Radny: Grzegorza Fecko

Interpelacje w/s:

- parkowania przy Al. Batorego w dni świąteczne i niedziele;

- etapu realizacji oraz działanlości schroniska dla zwierząt;

- uciążliwych zapachów w sąsiedztwie składowiska odpadów komunalnych.

Treść interpelacji: 2019_068_070_int.pdf

Odpowiedź:

2019_068_odp.pdf

2019_069_odp.pdf

2019_070_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.27

Radny: Leszek Zegzda

Interpelacja w/s budowy ogrodzenia i remontu nawierzchni na placu zabaw.

Treść interpelacji: 2019_067_int.pdf

Odpowiedź: 2019_067_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.25

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wprowadzenia nowej funkcjonalności na www.mops.nowysacz.pl.

Treść interpelacji: 2019_066_int.pdf

Odpowiedź: 2019_066_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.25

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s komunalizacji nieruchomości począwszy od 1992 roku.

Treść interpelacji: 2019_065_int.pdf

Odpowiedź: 2019_065_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.19

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s wykonania nawierzchni asfaltowej na przystanku początkowym linii autobusowej nr 9.

Treść interpelacji: 2019_064_int.pdf

Odpowiedź: 2019_064_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s uzyskania pełnej informacji na temat komunalizacji oraz późniejszych losów nieruchomości położonej przy ul. Wałowej.

Treść interpelacji: 2019_063_int.pdf

Odpowiedź: 2019_063_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s niezwłocznego podjęcia prac remontowych w Klubie Osiedlowym przy ul. Starowiejskiej 2.

Treść interpelacji: 2019_062_int.pdf

Odpowiedź: 2019_062_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s zamontowania tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza w okolicach skrzyżowania ul. Lwowskiej z ul. Gwardyjską.

Treść interpelacji: 2019_061_int.pdf

Odpowiedź: 2019_061_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s zamontowania progu zwalniającego na ul. Żywieckiej.

Treść interpelacji: 2019_060_int.pdf

Odpowiedź: 2019_060_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Marcinkowickiej.

Treść interpelacji: 2019_059_int.pdf

Odpowiedź: 2019_059_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wykonania oświetlenia ulicznego przy ul. Jesionowej. 

Treść interpelacji: 2019_058_int.pdf

Odpowiedź: 2019_058_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Jakub Prokopowicz

Interpelacje w/s:

- remontu korytarza w Zespole Szkół Ekonomicznych;

- wymiany stolarki okiennej w Internacie ZS nr 1.

Treść interpelacji: 2019_056_057_int.pdf

Odpowiedź:

2019_056_odp.pdf

2019_057_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.18

Radny: Jakub Prokopowicz

Interpelacje w/s:

- oświetlenia ulicznego Tłoki i Podmłynie;

- placu zabaw przy ul. Tłoki.

Treść interpelacji: 2019_054_055_int.pdf

Odpowiedź:

2019_054_odp.pdf

2019_055_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s działań podjętych przez PINB dla Miasta Nowego Sącza w sprawie samowoli budowlanej przy ul. Zdrojowej. 

Treść interpelacji: 2019_053_int.pdf

Odpowiedź: 2019_053_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s miejsc parkingowych na ul. ks. Piotra Skargi.

Treść interpelacji: 2019_052_int.pdf

Odpowiedź: 2019_052_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Krzysztof Głuc

Interpelacja w/s utworzenia jawnej bazy wszystkich wyydatków ponoszonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

Treść interpelacji: 2019_051_int.pdf

Odpowiedź: 2019_051_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Krzysztof Głuc

Interpelacja w/s zmiany lokalizacji Referatu Wymiaru i Ksiegowości Opłat

Treść interpelacji: 2019_050_int.pdf

Odpowiedź: 2019_050_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Andrzej Pancerz

Interpelacje w/s:

- budowy chodnika przy ul. B. Prusa;

- budowy kładki dla rowerzystów i pieszych przy ul. Kamiennej;

- przebudowy odcinka ul. B. Prusa.

Treść interpelacji: 2019_047_049_int.pdf

Odpowiedź:2019_047_049_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.12

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s udziału miasta w konkursie dla jst "Kapliczki Małopolski 2019"

Treść interpelacji: 2019_046_int.pdf

Odpowiedź: 2019_046_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.11

Radna: Krystyna Witkowska

Interpelacja w/s składowania odpadów przez firmę SURPAP przy ul. Wiśniowieckiego.

Treść interpelacji: 2019_045_int.pdf

Odpowiedź: 2019_045_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.11

Radny: Maciej Prostko

Interpelacja w/s opłaty targowej.

Treść interpelacji: 2019_044_int.pdf

Odpowiedź: 2019_044_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.11

Radny: Maciej Prostko

Interpelacja w/s budowy chodnika przy ul. Falkowskiej (od Szkoły Podstawowej nr 11 do granicy miasta).

Treść interpelacji: 2019_043_int.pdf

Odpowiedź: 2019_043_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.07

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s udostępnienia wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK-87 z drogą wojewódzką 969.

Treść interpelacji: 2019_042_int.pdf

Odpowiedź: 2019_042_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.06

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie Osiedla Poręba Mała

Treść interpelacji: 2019_041_int.pdf

Odpowiedź: 2019_041_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.06

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s montażu wiaty przystankowej na przystanku początkowym linii autobusowej nr 9.

Treść interpelacji: 2019_040_int.pdf

Odpowiedź: 2019_040_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.05

Radny: Grzegorz Fecko

Interpelacje w/s:

- uchwały zorganizowanego odbioru ścieków;

- modernizacji ul. Młodzieżowej i budowy chodnika;

- lokalu przy ul. Powstańców Śląskich.

Treść interpelacji: 2019_037_039_int.pdf

Odpowiedź:

2019_037_odp.pdf

2019_038_odp.pdf

2019_039_odp.pdf

 


  

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.05

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s naprawy ul. Obłazy i Falkowskiej.

Treść interpelacji: 2019_036_int.pdf

Odpowiedź: 2019_036_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.05

Radny: Jakub Prokopowicz

Interpelacje w/s:

- remontu nawierzchni ul. Grodzkiej i budowy ronda;

- ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 14.

Treść interpelacji: 2019_034_035_int.pdf

Odpowiedzi: 

2019_034_odp.pdf

2019_035_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.04

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s wymiany uszkodzonego lustra drogowego przy ul. Zdrojowej.

Treść interpelacji: 2019_033_int.pdf

Odpowiedź: 2019_033_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.02.01

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s ogłoszenia konsultacji społecznych dot. nazw dla nowopowstałych budowli drogowych.

Treść interpelacji: 2019_032_int.pdf

Odpowiedź: 2019_032_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.31

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacje w/s interpelacje sprawdzenia możliwości wdrożenia przez MZD rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na drogach Nowego Sącza poprzez:

 - montaż fotoradarów;

 - zmianę organizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Chruślicka - Lwowska.

Treść interpelacji: 2019_030_031_int.pdf

Odpowiedz:2019_030_031_odp.pdf 

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.30

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s przejęcia na rzecz miasta drogi i jej przebudowy.

Treść interpelacji: 2019_029_int.pdf

Odpowiedź: 2019_029_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.30

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s słupków przy ul. Kochanowskiego.

Treść interpelacji: 2019_028_int.pdf

Odpowiedź: 2019_028_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.30

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s oświetlenia ulicznego ul. Miodowej.

Treść interpelacji: 2019_027_int.pdf

Odpowiedź: 2019_027_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.24

Radny: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s montażu znaków "Uwaga samochód" na scieżce rowerowej oraz lustra drogowego dla kierowców wyjeżdżających  z ul. Świt na ul. Lwowską.

Treść interpelacji: 2019_026_int.pdf

Odpowiedź: 2019_026_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.24

Radny: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji dla mieszkanców oś. Piątkowa.

Treść interpelacji: 2019_025_int.pdf

Odpowiedź: 2019_025_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.24

Radny: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s oświetlenia odcinka drogi stanowiacej zejście z ul. Gwieździstej na ul. Miodową.

Treść interpelacji: 2019_024_int.pdf

Odpowiedź: 2019_024_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.24

Radna: Ilona Orzeł

Interpelacja w/s montażu tablicy informcyjnej przy przystanku autobusowym na ul. Lwowskiej.

Treść interpelacji: 2019_023_int.pdf

Odpowiedź: 2019_023_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s montażu i wymiany luster drogowych na osiedlu Piątkowa.

Treść interpelacji: 2019_022_int.pdf

Odpowiedź: 2019_022_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Grzegorz Ledziński

Interpelacja w/s remontu nawierzchni placu przed Zespołem Szkół Samochodowych przy ul. Rejtana 18.

Treść interpelacji: 2019_021_int.pdf

Odpowiedź: 2019_021_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s zmiany kursu linii autobusowej MPK nr 9.

Treść interpelacji: 2019_020_int.pdf

Odpowiedź: 2019_020_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dołożenia kursów nocnych linii autobusowej MPK nr 3.

Treść interpelacji: 2019_019_int.pdf

Odpowiedź: 2019_019_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dołożenia kursów linii autobusowej MPK nr 4.

Treść interpelacji: 2019_018_int.pdf

Odpowiedź: 2019_018_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.23

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s dokończenia oświetlenia na ul. Bystrzyckiej.

Treść interpelacji: 2019_017_int.pdf

Odpowiedź: 2019_017_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.21

Radny: Krzysztof Ziaja

Interpelacja w/s działań Urzędu Miasta w stosunku do użytkownika basenu przy ul. Zdrojowej.

Treść interpelacji: 2019_016_int.pdf

Odpowiedź: 2019_016_odp.pdf 

  


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.16

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s finansowania przejazdów komunikacją zastępczą pomiędzy Nowym Sączem a Chełmcem.

Treść interpelacji: 2019_015_int.pdf

Odpowiedź: 2019_015_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.09

Przewodnicząca Rady Miasta: Iwona Mularczyk

Interpelacja w/s niepełnosprawnych mieszkańców Nowego Sącza.

Treść interpelacji: 2019_014_int.pdf

Odpowiedź: 2019_014_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Maciej Rogóż

Interpelacja w/s II etapu instalacji oświetlenia na ul. Stadnickich.

Treść interpelacji: 2019_013_int.pdf

Odpowiedź: 2019_013_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s oświetlenia ulicznego na ul. Św. Rocha i ul. Bohaterów Orła Białego oraz na placu rekreacyjnym im. S. Janisza.

Treść interpelacji: 2019_011_int.pdf

Odpowiedź: 2019_011_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s oświetlenia ul. Sędziwoja, Ceramicznej, Bohaterów Lenino, Powstańców Warszawy, R. Weigla.

Treść interpelacji: 2019_010_int.pdf

Odpowiedź: 2019_010_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s organizacji wizji lokalnej na ul. Zielonej i wymiany oświetlenia na LED.

Treść interpelacji: 2019_009_int.pdf

Odpowiedź: 2019_009_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacje w/s:

- modernizacji i wymalowania barierek odgradzających ul. Dąbrówki od potoku;

Treść interpelacji: 2019_004_int.pdf

- montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zielonej, Piramowicza i Grunwaldzkiej oraz jego przebudowę;

Treść interpelacji: 2019_005_int.pdf

- wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. R. Wegiela oraz porucznika S. Pajora;

Treść interpelacji: 2019_006_int.pdf

- montażu progów zwalniających na ul. Zakładników i oznakowania strefy zamieszkania;

Treść interpelacji: 2019_007_int.pdf

- stabilizacji osuwiska przy ul. Zalesie i remontu ulicy;

Treść interpelacji: 2019_008_int.pdf

- budowy II etapu chodnika w ul. Towarowej.

Treść interpelacji: 2019_012_int.pdf

Odpowiedź: 2019_004-008_012_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacja w/s modernizacji obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Grunwaldzkiej.

Treść interpelacji: 2019_003_int.pdf

Odpowiedź: 2019_003_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Michał Kądziołka

Interpelacje w/s:

- inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 14, modernizacji parkingu i budowy sali gimnastycznej;

- II etapu chodnika przy ul. Towarowej.

Treść interpelacji: 2019_002_012_int.pdf

Odpowiedzi:

2019_002_odp.pdf
2019_012_odp.pdf

 


 

Data przekazania interpelacji do Prezydenta Miasta: 2019.01.02

Radny: Artur Czernecki

Interpelacja w/s  bezpieczeństwa mieszkańców os. Falkowa i Gołąbkowice.

Treść interpelacji: 2019_001_int.pdf

Odpowiedź: 2019_001_odp.pdf