Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Inne podmioty

2021-10-27 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonania robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Doposażenie istniejącego placu zabaw – realizacja w ramach zadania budżetowego - Integracja, sport i zabawa na Starym Mieście”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego finansowo-księgowego w Urzędzie miasta Nowego Sącza wraz z migracją danych, wdrożeniem i szkoleniem użytkowników

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2021-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego Zadanie 1 – Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68)” – wykonanie skoczni w dal – realizacja w ramach zadania budżetu obywatelskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na roboty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych/ odwadniających oraz czyszczeniem i odmulaniem wylotów kanalizacji deszczowej w Nowym Sączu

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-26
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2021-10-13 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu: Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny - grant nr 2.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2021-09-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Nowego Sącza oraz ich zagospodarowanie

 

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2021-09-10 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Kierunek: miejsce grillowe – pokochaj Falkową – budowa miejsca rekreacji wraz z budową wiat oraz elementów małej architektury na działce nr 225 w obr. 110 w Nowym Sączu"

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-10 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w ramach Budżetu Obywatelskiego – realizacja zadania „Osiedle Zawada dla każdego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-22
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na obsługę szaletu miejskiego zlokalizowanego na Plantach Miejskich.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2021-10-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 położonej przy ul. Rokitniańczyków 26 w Nowym Sączu – ETAP I i II

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-15 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na leasing operacyjny samochodu osobowego na okres trzech lat, na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-20
Typ przetargu: Dostawa

2021-09-14 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na utrzymanie terenów zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2021-10-08 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Usługa

2021-10-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup oprogramowania graficznego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Zaktualizowano

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Dostawa

2021-09-15 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów dostawczych i osobowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-19
Typ przetargu: Dostawa

2021-10-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki – Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy.” – ETAP I – realizacja w ramach zadnia budżetowego „Z dołu do, góry, z góry na dół – Pumptrack na Wólkach”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Nowy przetarg

Załącznik: Szczegóły przetargu

Typ przetargu: Robota budowlana

2021-10-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych „Sporty zimowe” - Nauka jazdy na łyżwach.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-13
Typ przetargu: Usługa

2021-09-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-12
Typ przetargu: Usługa

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-08
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-05
Typ przetargu: Usługa

2021-09-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-04
Typ przetargu: Dostawa

2021-09-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców Nowego Sącza w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego BO 57/2020 pod nazwą: „Zajęcia sportowe dla każdego”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-10-01
Typ przetargu: Usługa

2021-08-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonywanie usług weterynaryjnych w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Nowego Sącza w tym także kompleksowej opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji lub kastracji a w razie konieczności zabiegów eutanazji zwierząt z terenu miasta Nowego Sącza, przebywających w Miejskim Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu zlokalizowanym przy ul. Tłoki 24D”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-29
Typ przetargu: Usługa

2021-08-19 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-29
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-20 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na udzielenie kredytu długoterminowego dla Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-28
Typ przetargu: Usługa

2021-08-26 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 48/4 obr. 012 – potok Łubinka

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-27
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-13 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę systemu do backupu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-24
Typ przetargu: Dostawa

2021-09-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Nie tylko plac zabaw – strefa relaksu dla dzieci i dorosłych – doposażenie istniejącego placu zabaw”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowę, modernizację i doposażenie istniejących placów zabaw – poprawa komunikacji przy placu zabaw na osiedlu Nowa Kolonia (montaż furtki wraz ze słupkami oraz budowa chodnika)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej - Niwa”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Usługa

2021-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zadania „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Usługa

2021-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego – Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania zadania inwestycyjnego: „Budowa oraz montaż elementów małej architektury (ławki, stół do Taqballa, stojaki rowerowe) w ramach BO2021.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na przebudowę istniejącego boiska koszykówki wraz ze skocznią w dal, realizacja w ramach zadania budżetu Miasta Nowego Sącza pn. „Przebudowa istniejącego boiska koszykówki wraz ze skocznią w dal / stadion wielofunkcyjny z urządzeniami lekkoatletycznymi i bieżnią”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-09-07 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się - przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-16
Typ przetargu: Dostawa

2021-09-01 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Usługa

2021-09-01 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Realizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Nowego Sącza”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Usługa

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 1017/1 obr. 113 – rzeka Poprad

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoły Podstawowej nr 15”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-14
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-26 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na remont wylotu wód opadowych lub roztopowych na działce nr 396 obr. 116 - rzeka Kamienica

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę kostki brukowej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-08
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu w czasie wykonywania robót budowlanych w ramach zadania pn. „Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Lwowskiej - Niwa”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-08
Typ przetargu: Usługa

2021-07-05 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup energii elektrycznej na lata 2022 - 2023 dla uczestników „Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej NOWY SĄCZ 2021”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-08
Typ przetargu: Dostawa

2021-08-11 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na leasing operacyjny pięciu (5) fabrycznie nowych samochodów na okres trzech lat wraz z wykupem siedmiu (7) samochodów z dotychczasowej floty

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-02
Typ przetargu: Dostawa

2021-08-13 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-09-01
Typ przetargu: Dostawa

2021-08-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych „Sporty zimowe” - Nauka jazdy na łyżwach.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-27
Typ przetargu: Usługa

2021-08-12 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-25
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-19 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoły Podstawowej nr 15”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-25
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-08-04 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na budowę tężni solankowej w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-23
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-06 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę drzew do nasadzeń zastępczych na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-19
Typ przetargu: Dostawa

2021-08-04 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę kostki brukowej

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-18
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup sprzętu medycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-18
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na poprawę efektywności energetycznej w budynku Zespołu Przedszkoli przy ul. Paderewskiego 19 w Nowym Sączu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-17
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup artykułów spożywczych i wody na potrzeby obsługi Rady Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-17
Typ przetargu: Dostawa

2021-08-05 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-13
Typ przetargu: Usługa

2021-08-05 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-13
Typ przetargu: Usługa

2021-07-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza - Rejon I obejmujący osiedla: Helena, Zabełcze, Przetakówka, Stare Miasto, Kochanowskiego, Barskie, Westerplatte, Chruślice, Piątkowa

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-13
Typ przetargu: Usługa

2021-07-27 Urząd Miasta |

 Ogloszenie o przetargu oraz swz na budowę, modernizację i doposażenie istniejących placów zabaw – poprawa komunikacji przy placu zabaw na osiedlu Nowa Kolonia (montaż furtki wraz ze słupkami oraz budowa chodnika).

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-30 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-11
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup materiałów budowlanych na potrzeby zadania pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się – przystosowanie zaplecza sanitarno-szatniowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-05
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-22 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-04
Typ przetargu: Usługa

2021-07-22 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-04
Typ przetargu: Usługa

2021-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Osiedle Wojska Polskiego dla Każdego Zadanie 1 - Szkoła Podstawowa nr 21 (działka 6/43 i 6/36 obr.68) – wykonanie skoczni w dal – realizacja w ramach zadania budżetu obywatelskiego

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-04
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-07-22 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie przestrzeni - dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do zamontowania elementów rekreacyjno - sportowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-08-03
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-28
Typ przetargu: Usługa

2021-07-09 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-22
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-05 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o zamówieniu oraz swz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie przestrzeni - dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do zamontowania elementów rekreacyjno - sportowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-22
Typ przetargu: Dostawa

2021-06-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-19
Typ przetargu: Usługa

2021-07-05 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – dostawa elementów małej architektury (donice wraz z roślinami)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-15
Typ przetargu: Dostawa

2021-07-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-13
Typ przetargu: Usługa

2021-06-28 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-13
Typ przetargu: Usługa

2021-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: ,,Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Szkoła Podstawowa nr 15”.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-13
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-24 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na sprzedaż i dostawę wody mineralnej w roku 2021 na potrzeby Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-24
Typ przetargu: Dostawa

2021-06-15 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta wraz z dostawą środków czystości

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-15
Typ przetargu: Usługa

2021-06-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na ,,Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki – Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-06
Typ przetargu: Usługa

2021-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonywanie usług weterynaryjnych sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz elektronicznego znakowania zwierząt z terenu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-06
Typ przetargu: Usługa

2021-06-09 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt montażu kontenera sanitarno-szatniowego przy ul. Poręba Mała na dz. nr 188 w obr. 115 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-01
Typ przetargu: Usługa

2021-04-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na „Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu” w zakresie budowy dwóch (2) pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób starszych – ogrodu seniora

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-07-01
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – dostawa elementów zagospodarowania terenu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-28
Typ przetargu: Dostawa

2021-06-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na kompleksową obsługę techniczną i logistyczną imprezy artystyczno–rozrywkowej pn. „Imieniny Nowego Sącza 2021", w tym: wynajem nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną oraz zapewnienie ochrony oraz bezpieczeństwa wykonawcom i uczestnikom imprezy, organizowanej w dniach 9-11 lipca 2021 roku w Amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-24
Typ przetargu: Usługa

2021-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka trzyma się razem” – Budowa boiska do koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-24
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-21
Typ przetargu: Usługa

2021-06-01 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą „Widzialne dźwięki” muzykoterapia – doposażenie placu zabaw

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-21
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-18
Typ przetargu: Usługa

2021-06-02 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt dostosowania budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II w Nowym Sączu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-17
Typ przetargu: Usługa

2021-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zielono-niebieska infrastruktura w Nowym Sączu – Zespół Przedszkoli przy ul. Paderewskiego”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-15
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-28 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na leasing operacyjny 5 sztuk fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza na okres trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-14
Typ przetargu: Dostawa

2021-05-26 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę poleasingowego sprzętu komputerowego, drukarek, skanerów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-14
Typ przetargu: Dostawa

2021-05-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie przestrzeni - dostawa elementów rekreacyjno - sportowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-11
Typ przetargu: Dostawa

2021-05-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-09
Typ przetargu: Usługa

2021-05-10 Urząd Miasta |

 Ogłoszenie oraz swz na dostawę przenośnego sprzętu komputerowego w ramach projektu:„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych.”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-20
Typ przetargu: Dostawa

2021-05-14 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na ,,Centrum aktywnego wypoczynku na osiedlu Wólki – Pumptrack, boisko do siatkówki i tenis stołowy”

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-02
Typ przetargu: Usługa

2021-05-12 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na „Przydworcowe rośnie w siłę” – doposażenie placu zabaw

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-06-02
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-05-11 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na projekt montażu kontenera sanitarno-szatniowego przy ul. Poręba Mała na dz. nr 188 w obr. 115 w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-28
Typ przetargu: Usługa

2021-04-23 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na modernizacje budynku Pałacu Młodzieży – ETAP II.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-20
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-04-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na leasing operacyjny fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza na okres trzech lat wraz z wykupem dotychczasowej floty

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-12
Typ przetargu: Dostawa

2021-04-27 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup produktów spożywczych i napojów na potrzeby realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2021 (II)

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-07
Typ przetargu: Dostawa

2021-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę drzew, krzewów i bylin do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-07
Typ przetargu: Dostawa

2021-04-20 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup i dostawę quada z przyczepą przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Sącz – Biegonice, ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na 2021r.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-05
Typ przetargu: Dostawa

2021-03-16 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz siwz na budowę zadaszonego lodowiska przy ul. Nadbrzeżnej w Nowym Sączu

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-05
Typ przetargu: Robota budowlana

2021-04-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza.

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-05-04
Typ przetargu: Usługa

2021-02-10 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu" – zagospodarowanie przestrzeni – dostawa elementów rekreacyjno - sportowych

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-29
Typ przetargu: Dostawa

2021-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na sprzedaż wraz z dostawą artykułów spożywczych dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza, w roku 2021

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-22
Typ przetargu: Dostawa

2021-03-18 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-21
Typ przetargu: Dostawa

2021-03-25 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na zakup produktów spożywczych i napojów na potrzeby realizacji projektów z Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza na rok 2021

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-14
Typ przetargu: Dostawa

2021-03-19 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Nowego Sącza

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-14
Typ przetargu: Usługa

2021-03-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu"–przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu-dostawa granitowej kostki

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-04-08
Typ przetargu: Dostawa

2021-01-29 Urząd Miasta |

Ogłoszenie o przetargu oraz swz na "Rewitalizację Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu" – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenia placu zabaw z sadzawką

Parametry przetargu:

Status przetargu: Pojawiły się wyniki

Załącznik: Szczegóły przetargu

Załącznik: Wyniki przetargu | Opublikowano: 2021-03-12
Typ przetargu: Robota budowlana