Sobota, 25 września 2021 r.    Imieniny obchodzą: Aurelia, Władysław, Kleofas


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 26 lipca br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi;
- w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie;
- w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu;
- w sprawie przyjęcia apelu poparcia dla inicjatywy utworzenia Parku Nawojowskiego w Nowym Sączu;
- w sprawie przekazania wniosku dotyczącego budowy parkingu u zbiegu ulic J. Matejki i Młyńskiej na działkach nr 52, 50/1, 125 obręb do załatwienia Prezydentowi Miasta.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-07-23 12:56:32