Sobota, 24 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Kinga, Krystyna, Borys


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 24 czerwca 2021r. (czwartek) o godz.14:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj.:
a. WGN-38/2021, WGN-39/2021, WGN-40/2021, WGN-41/2021, WGN-42/2021, WGN-43/2021, WGN-44/2021 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46a” - druk nr 615;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 70” - druk nr 616;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 617;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 618;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 619;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. - druk nr 624;
- w sprawie zaliczenia ulicy Tarnowskiej (na odcinku od ul. Wincentego Witosa do ul. Bulwaru Narwiku) do kategorii dróg publicznych powiatowych - druk nr 620.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-06-21 12:55:14