Czwartek, 24 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Danuta, Wiliam


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 14:00 oraz 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
• rozpatrzenie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym Sprawozdaniu;
• rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-05-21 11:53:27