Środa, 23 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wanda, Zenon, Albin


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 24 maja br. (poniedziałek) o godz. 9:30 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza – druk nr 580;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 588.
2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-05-18 09:42:40