Poniedziałek, 10 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Izydor, Antonin, Jan


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 28 kwietnia 2021r. (środa) o godz.15:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2020 rok.
2. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2020 rok w zakresie dotyczącym działania Komisji (działy: 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”).
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-04-23 12:53:46