Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.    Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Nowego Sącza odbędzie się 23 marca br. (wtorek) o godz. 12:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku – druk
nr 542;
- w sprawie uchwalenia Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2021-2022 – druk 545;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/375/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
22 września 2020 roku, w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Nowym Sączu, dostosowanego do rzeczywistych potrzeb ludności
i zapewniającego dostępność świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy oraz możliwości aptek i pracujących w nich farmaceutów – druk nr 546;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 553.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-03-18 14:22:14