BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 18 lutego 2021r. (czwartek) o godz.16:00 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGN.5/2021, WGN.14/2021, WGN.8/2021, WGN.RGN 10/2021, WGN.RGN - 11/2021, WGN.12/2021, WGN.13/2021 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowe – druk nr 532;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 533;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2021 Nr XXXVIII/413/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 29 grudnia 2020 r. – druk nr 536;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,
polegającej na podłączeniu istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych występujących na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Nowego Sącza – druk nr 530;
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza – druk nr 513.

Autor: -
Dodano: 2021-02-15 16:46:28