BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 25 stycznia br. (poniedziałek) o godz. 10:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi;
- w sprawie przekazania skargi według właściwości;
- w sprawie rozpatrzenia petycji;
- w sprawie rozpatrzenia petycji;
- w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie;
- w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu skargi w terminie;
- w sprawie rozpatrzenia wniosku.
2. Rozpatrzenie skargi dotyczącej opłaty ABC za alkohol za rok 2020 oraz 2021.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2021-01-21 08:40:24