Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Alicja, Alojzy, Marta


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 23 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:

- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20   grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Nowego  Sącza – druk nr 457;

- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 458;

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 459;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku – druk nr 452 wraz z autopoprawką.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-11-18 14:01:12