Niedziela, 20 czerwca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Bogna, Bożena, Florentyna


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz.14:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:

1.Sprawa inwestycji pn. Budowa ulicy Gospodarskiej – spotkanie z przedstawicielami mieszkańców.

2.Zaopiniowanie wykazu spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj: 

WGN.54/2020.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM: 

- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 458;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 67” – druk nr 453;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „ Nowy Sącz - 68” – druk nr 454;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „ Nowy Sącz - 69” – druk nr 455;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2021 roku. – druk nr 452.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-11-18 13:54:45