BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godz.15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj: 
WGN.47/2020; WGN.RGN-48/2020; WGN.RGN -49/2020; WGN.50/2020; WGN.51/2020; WGN.52/2020; WGN-53/2020.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM: 
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 439;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 440;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 443;
- w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – Lipy drobnolistnej, wpisanej do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008 – druk nr 438;
- w sprawie uchwalenia zmiany „Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza” – druk nr 436;
- projekt uchwały Zmieniająca Uchwałę Nr XVI/174/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 66”– druk nr 437;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – druk nr 444.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-10-13 08:43:17