BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20   grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Nowego Sącza – druk nr 425;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 426;
- w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia  28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek  o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 427;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/342/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – druk nr 428;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 417;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 418;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 419;
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 420;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat – druk nr 421;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony – druk nr 422;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – druk nr 423;
- w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVII/294/2016 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 września 2016 r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo– Księgowej w Nowym Sączu – druk nr 424.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-09-09 14:58:20