BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 10 września 2020 r. (czwartek) o godz.15:00 w trybie zdalnym.

Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj: 
WGN.40/2020; WGN.41/2020; WGN.42/2020; WGN.RGN-43/2020; WGN.RGN-44/2020; WGN.46/2020.
2.Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM: 
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 417;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 418;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 419;
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/334/2020 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 420;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat – druk nr 421;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony – druk nr 422;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – druk nr 423;
- projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 293259 K stanowiącej ulicę Podwale w Nowym Sączu – druk nr 416;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 426;
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi na rzece Dunajec w ciągu DK28 w Nowym Sączu na odcinku pomiędzy rondem Św. Jana Pawła II a rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora – druk nr 414.
3.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-09-07 16:39:41