Środa, 28 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Marceli


Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj.: WGM.31/2020; WGN.32/2020.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 374;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 375;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 376;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 377;
- w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego – druk nr 378;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 379;
- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza – druk nr 380;
- w sprawie  zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. – druk nr 381;
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2020/2021 - druk nr 382.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-06-22 14:39:56