Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 17 czerwca 2020 r. (środa) o godz.18:00 przy ul. Barskiej 19.
Tematyka posiedzenia:
1. Wizja w terenie na okoliczność sprawy uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Nowym Sączu na działkach o nr ew. 46/30, 46/31, 46/32, 46/33, 46/35, 46/36, 46/37, 46/38, 46/39, 46/40, 46/42, 46/52 i 46/54 w obr. 18, przy ul. Barskiej.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2020-06-12 14:27:52