Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 2 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 13:30 w zdalnym trybie obradowania.
Tematyka posiedzenia:
1. Analiza wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
• rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu;
• rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

* Informuję, iż zmianie uległ termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 2 czerwca br. (godz.13:30) na 3 czerwca br. (godz.9:00).

Autor: -
Dodano: 2020-05-29 12:45:01