BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 25 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie zmiany Uchwały NR LXX/663/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 września 2014 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów wynagrodzenia za inkaso – druk nr 355;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 356;
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 357;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 358;
- w sprawie  zmian Uchwały Nr XXVI/242/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej  Miasta Nowego Sącza – druk nr 361;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 362;
- w sprawie wykupu udziałów zmierzających do odzyskania przez Miasto Nowy Sącz kontroli nad  spółką Sądeckie Wodociągi sp. z o. o. – druk nr 363 wraz z autopoprawką;
- w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii COVID-19 (SARS-CoV-2). – druk nr 365.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019. 
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-05-22 09:54:13