BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 22 maja 2020 r. (piątek) o godz.14:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGM-20/2020; WGM-21/2020; WGM-22/2020; WGM-23/2020; WGN-24/2020; WGN-25/2020; WGN.26/2020; WGN.27/2020; WGN.28/2020; WGM.29/2020; WGN.30/2020 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
 - projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 356;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 357;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 358;
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Nowego Sącza – druk nr 364;
- projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/292/2020 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2019 Rady Miasta Nowego Sącza
 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat – druk nr 359;
- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 25 października 2011r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – druk nr 360;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2020 Nr XXVI/243/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019r. – druk nr 362;
- projekt uchwały w sprawie wykupu udziałów zmierzających do odzyskania przez Miasto Nowy Sącz kontroli nad spółką Sądeckie Wodociągi sp. z o. o. – druk nr 363;
- projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa ulega pogorszeniu wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych epidemii COVID-19 (SARS-CoV-2). – druk nr 365.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                       
 

Autor: -
Dodano: 2020-05-19 15:05:53