BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 15 maja 2020 r. (piątek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Przedstawienie i omówienie rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok:

  • Sądeckiej Biblioteki Publicznej;
  • Miejskiego Ośrodka Kultury;
  • Nowosądeckiej Małej Galerii.

2. Przedstawienie i omówienie informacji z dokonanych w roku 2019 umorzeń, odroczeń terminu spłaty albo rozłożeń na raty płatności całości lub części należności przypadających miastu Nowy Sącz lub jego jednostkom organizacyjnym.
3. Przedstawienie, omówienie i zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2020-05-13 08:09:17