BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 28 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektu uchwały, skierowanego
do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta, w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – druk nr 343.
2. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za rok 2019.

Autor: -
Dodano: 2020-04-22 13:50:38