BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Omówienie:
- „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Miasta
 Nowego Sącza na lata 2016 - 2020” - sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2019.
- Sprawozdania z działalności i realizacji wydatków budżetowych za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.
2.  Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - druk nr 349.
- projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania - druk nr 328.
- projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku - druk nr 348.
- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury
budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego - druk nr 343.
- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych w 2021 r. do wydatkowania z budżetu miasta Nowego Sącza na realizację budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza - druk nr 344.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Nowym Sączu w 2020 roku - druk nr 336.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 342.
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 332.
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 334.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-04-22 13:47:25