BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz.13:00 w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
WGM.8/2020, WGM.13/2020, WGM.14/2020, WGM.15/2020, WGN.16/2020, WGN.17/2020, WGN.18/2020, WGN.19/2020 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia
2020 r.- druk 349;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 332;
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza – druk nr 333;
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej – druk nr 334;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 342;
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta Nowego Sącza w celu opracowania Strategii elektromobilności Nowego Sącza do roku 2035 - druk nr 329;
- projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody – dwóch spośród grupy trzech Lip drobnolistnych, wpisanego do Rejestru pomników przyrody województwa małopolskiego pod numerem 126201-008 – druk nr 331;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Nowego Sącza w 2020 roku – druk nr 335.
3. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok” – w zakresie objętym działaniem Komisji.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Nowego Sącza za 2019 rok.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


 

Autor: -
Dodano: 2020-04-21 15:04:42