BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi RM odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 11:00, w trybie zdalnym.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanej do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza – druk nr 333.
2. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok.
3. Omówienie i zaopiniowanie „Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2019 rok” – w zakresie objętym działaniem Komisji, w dziale:
• 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-04-21 15:01:12