Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Edukacji odbędzie się 22 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 14:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta:
- w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nowy Sącz, w roku szkolnym 2019/2020 – druk nr 286;
- w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, mających siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Żeromskiego 16 – druk nr 290;
- w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów, niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – druk nr 291;
- w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 w Przedszkole Publiczne nr 2 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nowym Sączu, ul. Szkolna 9 – druk nr 292;
- w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna 77 w Przedszkole Publiczne nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, Nadbrzeżna 77 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu, Nadbrzeżna 77 – druk nr 293;
- w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu, ul. Rokitniańczyków 26 w Przedszkole Publiczne nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, Rokitniańczyków 26 oraz utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Sączu, Rokitniańczyków 26 – druk nr 294.
2. Zapoznanie członków Komisji ze Sprawozdaniem z pracy Komisji Edukacji w 2019 r.
3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Edukacji na 2020 rok.
4. Podjęcie decyzji w sprawie udostępnienia protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji, mającego miejsce 18 października 2019 roku.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2020-01-17 14:41:34