Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 17 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 14:15  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
- WGN.RGN-43/2019, WGN.RGN-44/2019, WGN.RGN-45/2019, WGN. RGN-46/2019, WGN.RGN-47/2019, WGN.RGN-58/2019, WGN.RGN-59/2019, WGN.RGN-60/2019,  WGN.61/2019 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 273;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat - druk nr 274;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk 275;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk 276;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56” - druk nr 269;
- projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 57” - druk nr 270;
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowego Sącza”. - druk nr 271;
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020 – druk 281;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk 283;
- projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – druk 284;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego o nazwie – „Lokalny Program Osłonowy – wsparcie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza ponoszących wysokie koszty opłat za wodę i/lub ścieki na rok 2020”- druk 280.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-12-13 14:02:26