Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 11 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 1500 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na 2020 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-12-06 08:43:59