Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RM odbędzie się 15 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 14:00  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
- WGN.48/2019, WGM.49/2019, WGM.50/2019, WGN.51/2019, WGM.52/2019, WGN.RG 53/2019, WGM.54/2019, WGM.55/2019, WGN.RG 56/2019, WGN.57/2019                     
- w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 59”- druk nr 250;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości - druk nr 251;
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 252;
- w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 - druk nr 253;
- w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat - druk nr 254;
- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 256;
- w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 258;
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - druk nr 259.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-11-12 14:42:03