Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Sportu i Turystyki RM odbędzie się 15 listopada 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1.Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
– w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 – druk nr 253;
– w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. – druk nr 258.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-11-12 12:21:24