Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 25 września br. (środa) o godz. 13:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi byłego Wiceprezydenta Nowego Sącza na Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
2. Rozpatrzenie skargi Mieszkańca Nowego Sącza na „Sądeckie Wodociągi” Spółkę z o. o.
3. Rozpatrzenie wniosku Mieszkańca Nowego Sącza o skierowanie jego pism
do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-09-20 09:59:28