Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 10 września br. (wtorek) o godz. 07:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia:
- skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu na Prezydenta Miasta Nowego Sącza;
- skargi Mieszkanki Nowego Sącza na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu;
- skargi Mieszkańca Nowego Sącza na „Sądeckie Wodociągi” Spółkę z o. o.;
- wniosku Mieszkańca Nowego Sącza o skierowanie jego pism do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2019-09-06 10:09:55