Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Statutowo-Prawnej odbędzie się 6 września 2019 r. (piątek) o godz. 14:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie prośby Przewodniczącego Zespołu Weryfikującego Budżet Obywatelski Miasta Nowego Sącza na 2020 rok, dotyczącej przebiegu granic osiedla Kochanowskiego i osiedla Chruślice.
2. Zaopiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję Rady Miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-09-03 13:16:28