Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska, które odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2019 r., (czwartek) o godz. 1500 w sali nr 15, w Ratuszu.

 

Tematyka posiedzenia:

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały skierowanego do Komisji na Sesję RM:

  • w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - druk nr 208.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2019-07-30 15:05:45