Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia
28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 194.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 195.
- projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 190.
2. Przedstawienie i omówienie Informacji dotyczącej działalności Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne za 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem bilansu finansowego i przewidzianych kierunków rozwoju Spółki - (w załączeniu).
3. Przedstawienie i omówienie Informacji dotyczącej działalności Spółki Sądeckie Wodociągi za 2018 rok z uwzględnieniem bilansu finansowego i przewidzianych kierunków
rozwoju Spółki - (w załączeniu).
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-07-18 13:45:56