Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

 

 

Najbliższe  posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 18 lipca 2019 r., (czwartek) o godz. 900  w sali nr 15, w Ratuszu.

 

 

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:

  • WGN-37/2019, WGN-38/2019, WGN-39/2019, - w załączeniu.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:

  • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 66 - druk nr 189;
  • projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej - druk nr 190;
  • projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych - druk nr 191;
  • projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019 Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 195;
  • projekt uchwaływ sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej, stanowiącej ulicę Aleksandra Fredry w Nowym Sączu - druk nr 196;
  • projekt uchwaływ sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 29361K, stanowiącej ulicę Seweryna Udzieli w Nowym Sączu - druk nr 197.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 

Autor: -
Dodano: 2019-07-15 14:54:14