Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM odbędzie się 3 lipca br. (środa) o godz. 14:30 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji w sprawie poparcia mieszkańców i wyboru jako preferowanego przebiegu połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969, zbliżonego jak najbardziej do wariantu C, a tym samym prowadzonego z dala od zabudowy mieszkaniowej.
2. Rozpatrzenie skargi mieszkańców Limanowej na Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu.
3. Rozpatrzenie skargi Mieszkanki Nowego Sącza na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu.
4. Rozpatrzenie skargi Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Sączu na Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 

Autor: -
Dodano: 2019-06-28 12:02:56