BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Finansów Publicznych odbędzie się 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 15:00 w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał, skierowanych do Komisji na Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Nr V/45/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza - druk nr 180
wraz z autopoprawką.
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. - druk nr 181
wraz z autopoprawką.
- projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego -
druk nr 185.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 169.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 183.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Autor: -
Dodano: 2019-06-14 07:51:03