Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Informacje o pracach komisji Rady Miasta

Terminarz Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska odbędzie się 13 czerwca 2019 r. (czwartek)
o godz. 15:00  w sali nr 15, w Ratuszu.
Tematyka posiedzenia:
1. Zaopiniowanie wykazów spraw z zakresu działania Wydziału Geodezji i Nieruchomości, tj:
 - WGN-31/2019, WGN-32/2019, WGN-34/2019, WGN-35/2019, WGN-36/2019 - w załączeniu.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych do Komisji na najbliższą Sesję RM:
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 169;
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 183;
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 63”-  druk nr 164;
- projekt uchwały w sprawie   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 64”- druk nr 165;
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 65 druk nr 166;
- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Karta Sądeczanina”- druk nr 178;
- projekt uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2019
Nr V/46/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r.-  druk nr 181;
- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Nowego Sącza - druk nr 167.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

Autor: -
Dodano: 2019-06-11 08:34:13