Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-07-18

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 23 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-18

Komisja Finansów Publicznych - 22 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-16

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 19 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-15

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 18 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-15

Komisja Sportu i Turystyki - 17 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-12

Komisja Edukacji - 16 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-12

Komisja Rewizyjna - 15 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-12

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 15 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-12

Komisja Statutowo-Prawna - 15 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-05

Komisja Rewizyjna - 11 lipca 2019 r.