Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-06-18

Komisja Statutowo-Prawna - 24 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-14

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 18 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-14

Komisja Finansów Publicznych - 17 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-12

Komisja Statutowo-Prawna - 17 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-12

Komisja Sportu i Turystyki - 14 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-11

Komisja Infrastruktury i Środowiska - 13 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-10

Komisja Edukacji - 13 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-10

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 13 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-07

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 11 czerwca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-06-07

Komisja Rewizyjna - 10 czerwca 2019 r.