Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Informacje o pracach Komisji Rady Miasta Nowego Sącza


Terminarz Komisji

2019-08-22

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - 27 sierpnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-08-22

Komisja Statutowo-Prawna - 26 sierpnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-08-19

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - 22 sierpnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-08-09

Komisja Statutowo-Prawna - 12 sierpnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-08-05

Komisja Statutowo-Prawna - 5 sierpnia 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-30

Wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury i Środowiska


Terminarz Komisji

2019-07-24

Komisja Sportu i Turystki - 26 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-18

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej - 23 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-18

Komisja Finansów Publicznych - 22 lipca 2019 r.


Terminarz Komisji

2019-07-16

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi - 19 lipca 2019 r.